خدماتی که در دفاتر پیشخوان انجام می شود:
  • اصلاح مشخصات حضوری
  • مفقودی و مفقودی اصلاحی
  • امور قهری شامل انتقال سهام متوفی به وارث
  • درخواست صدور شناسه کاربری اینترنتی برای سیستم وضعیت دارایی سهامداران

اطلاعات دفاتر پیشخوان منتخب بورس

کلیک کنید

csd-logo