برآورد پیشرفت پروژه
تا 98/09/30 8%
تا 99/09/30 20.9%
تا 1400/09/30 37.4%
شرکت زیر مجموعه
پالایشگاه شیراز
برآورد هزینه طرح
183 میلیون دلار
درباره پروژه :
احداث واحد تصفیه هیدروژن با واحدهای جنبی: گوگردزدایی، آب ترش، تصفیه گاز، سرویسهای جانبی و فلر به منظور گوگردزدایی از نفت گاز 26،000 بشکه در روز به منظور اجرائي نمودن مصوبه هيئت وزيران به شماره 46481 در خصوص توليد محصولات منطبق با استاندارد جهاني اروپا و به منظور كاهش اثرات و پيامدهاي زيست محيطي و همچنين ارتقاء كيفي محصولات.

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه