برآورد پیشرفت پروژه
تا 98/09/30 29%
تا 99/09/30 45%
تا 1400/09/30 69.2%
شرکت زیر مجموعه
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
برآورد هزینه طرح
141 میلیون یورو
درباره پروژه :
احداث واحد توليدگندله آهن از كنسانتره كارخانه چادرملو به ظرفيت ساليانه 4 میلیون تن قابل استفاده در کارخانجات احیاءمستقیم برای تولید آهن اسفنجی در راستای سودآوری و همچنین ایجاد اطمینان از وجود خوراک واحدهای صنعتی پایین دستی هلدینگ.

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه