برآورد پیشرفت پروژه
تا 98/09/30 0%
تا 99/09/30 1.4%
تا 1400/09/30 4.5%
شرکت زیر مجموعه
ستاره سبز سیراف
برآورد هزینه طرح
750 میلیون دلار
درباره پروژه :
شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف در نظر دارد یک پالایشگاه میعانات گازی 120 هزار بشکه ای احداث نماید. مزایای اصلی این پروژه شامل موارد ذیل است: (الف) وجود خوراک میعانات گازی برای دراز مدت، (ب) 5% تخفیف در قیمت خوراک بواسطه قرارداد بلند مدت با وزارت نفت، (ج) در دسترس بودن اسکله برای واردات تجهیزات و صادرات محصولات، (د) در دسترس بودن آب دریا به منظور استفاده در سیستم خنک کننده پالایشگاه، (ه) نزدیکی شبکه برق، (و) نزدیکی خط لوله گاز و دیگر سوخت های مورد نیاز، و (ز) معافیت از مالیات بر درآمد (به مدت 10 سال) و مالیات بر ارزش افزوده. شایان ذکر است مجموعه پالایشگاه های سیراف به عنوان طرح های اولویت دار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است و از این جهت مورد حمایت کامل حاکمیت بوده و همچنین پتروپالایشی شدن مجوز طرح در حال پیگیری است.

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه