برآورد پیشرفت پروژه
تا 98/09/30 8%
تا 99/09/30 8.66%
تا 1400/09/30 15.69%
شرکت زیر مجموعه
پتروشیمی کیان
برآورد هزینه طرح
1435 میلیون یورو
درباره پروژه :
پروژه پتروشیمی کیان (الفین 12) در دو فاز 1 (شامل کارخانه الفین و واحد پلی اتیلن سنگین) و فاز 2 (شامل واحدهای اکسو الکل ها، پروپیلن اکساید و استایرن مونومر) ساخته خواهد شد. خوراک این پتروشیمی شامل اتان، پروپان، بوتان، C3+ و C5+ از پالایشگاه های پارس جنوبی و سایر واحدهای پتروشیمی واقع در منطقه پتروشیمی پارس جنوبی تامین خواهد شد.

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه