برآورد پیشرفت پروژه
تا 98/09/30 49.64%
تا 99/09/30 60.66%
تا 1400/09/30 63.3%
شرکت زیر مجموعه
تولید انرژی گستر قشم
برآورد هزینه طرح
292 میلیون یورو
درباره پروژه :
احداث مجتمع نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی بعلاوه 8000 مترمکعب در روز تولید آب شیرین در جزیره قشم. با بهره گیری از دو توربین گاز و یک توربین بخار کلاسE MAP2A)) و واحدهای تولید آب شیرین MED با بهره گیری از وام صندوق توسعه ملی.

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه