برآورد پیشرفت پروژه
تا 1398/09/30 31%
تا 1400/09/30 40.1%
تا 1401/09/30 53.7%
شرکت زیر مجموعه
پتروشیمی کرمانشاه
برآورد هزینه طرح
312 میلیون یورو
درباره پروژه :
احداث فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه با ظرفیت تولید سالیانه396،000 تن آمونياك و 660،000 تن اوره دانه بندی (1200 تن آمونیاک و 2000 تن اوره در روز) در ضلع جنوبی مجتمع در زمینی به مساحت 13 هکتار با بهره مندی از لیسانس شرکتهای M/W/Kellogg انگلستان و Stamicarbon هلند.

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه

عنوان ویژه این پروژه

توضیحات کوتاه در رابطه با این پروژه