اخبار

افتتاح نیروگاه خورشیدی
کسب تندیس مدیر برتر
بازدید دوره ای مدیر عامل
طرح توسعۀ پتروشیمی تبریز
تبریک روز دختران
تفاهم نامۀ همکاری
پرداخت سود سهام

پرداخت سود سهام

بازدید دوره ای مدیر عامل
بازدید دوره ای مدیر عامل
بازدید دوره ای مدیر عامل
مراسم روز پدر

مراسم روز پدر