مدل تعالی سازمانی (EFQM)

شرکت سرمایه گذاری غدیر به منظور ارتقای سطح سرآمدی خود ، مدل تعالی سازمانی (EFQM) را مبنای تفکر مدیریتی خود قرار داده و از این رو متعهد است با بهره گیری از این مدل، سطح کیفیت عملکرد خود و شرکتهای زیرمجموعه را بهبود و تقویت نماید. در این راستا؛ فرآیند آموزش و خودارزیابی در سطح شرکت طی سال 1400 برنامه ریزی و اجرا شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *