صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
هلدينگ نفت، گاز و پتروشيمي
سهامداران عمده
 • شرکت سرمايه گذاري غديرمالك 68/49 درصد سهام شركت نفت و گاز پارسيان مي باشد.
شركتهاي زير مجموعه
 • شرکت پالايش نفت تبريز
 • شرکت پالايش نفت شيراز
 • شرکت پالايش پارس فرآيند شيراز
 • شرکت پتروشيمي پرديس
 • شرکت پتروشيمي زاگرس
 • شرکت پتروشيمي شيراز
 • شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه
 • شرکت پتروشيمي پارس
 • شرکت پتروشيمي تبريز
 • شرکت پتروشيمي کيان
 • شرکت پتروشيمي خراسان
 • بازرگاني پتروشيمي بين الملل
 • شرکت حمل و نقل ريلي پارسيان
 • شرکت پايانه ها و مخازن پتروشيمي
 • شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان
 • شرکت پالايش نفت بندرعباس
 • مهندسي وساختمان نفت
 • صنايع پايين دستي پتروشيمي
 • بيمه تجارت نو
معرفي طرح هاي در دست اجرا
 • طرح فاز سوم آمونياک و اوره پتروشيمي شيراز:
  با عنايت به مزيت هاي بالقوه و بالفعل و در مجتمع پتروشيمي شيراز به منظور تداوم توليد، طرح احداث واحدهاي جديد آمونياک و اوره با هدف توليد سالانه 677.000 تن آمونياک و 1.073.000 تن اوره در پتروشيمي مذکور در سال 1387 در دستور کار قرار گرفت. اين طرح در ابتداي سال 95 به
  بهره برداري خواهد رسيد.
 • طرح فاز سوم آمونياک و اوره پتروشيمي پرديس:
  با هدف توليد 677.000 تن آمونياک و 1.073.000 تن اوره و با برآورد
  سرمايه گذاري 375 ميليون يورو در تاريخ 01/01/1390 آغاز گرديده است. اين طرح در نيمه اول سال 95 به بهره برداري خواهد رسيد.