صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
اعضاي هيات مديره
رئيس هيات مديره
 • محمود احمد پور دارياني
 • کارشناس ارشد مديريت صنايع دکتراي مديريت منابع انساني
 • سوابق:
  • معاون لجستيک وزارت دفاع- مدير عامل سازمان صنايع و معادن بنياد عضو هيات مديره ايران خودرو- عضو هيات مديره توسعه صنايع بهشهر و ... عضو هيات علمي دانشکده کار آفريني

مدير عامل و عضو هيات مديره
 • غلامرضا سليماني
 • دکتراي حسابداري
 • سوابق:
  • مدير عامل سرمايه گذاري تدبير- مدير عامل گروه توسعه اقتصادي تدبير- - عضو هيات مديره شستا- رييس هيات مديره بانک پارسيان -رییس سازمان تامین اجتماعی- عضوهيات علمي دانشگاه الزهرا

نایب رئیس هيات مديره
 • محمد ابراهیم مقدم نودهی
 • کارشناس اقتصاد
 • سوابق:
  • مدير عامل بانک تجارت ، مدیر عامل بانک ایران زمین ، عضو هیات مدیره بانک تجارت 
عضو هيات مديره
 • عیسی رضایی
 • دکترای حسابداری
 • سوابق:
  • مدير عامل و نایب رئيس هيات مديره موسسه اعتباری کوثر- عضو هیأت مدیره سازمان اتکا- مدیرعامل شرکت سرمایه‌ گذاری مهر ایرانیان(موسسه مهر)- عضو هيات مديره شرکت تراکتور سازی ایران- عضو هيات مديره شرکت توسعه معادن روی ایران - عضو هيات مديره شرکت خدمات دریایی تایدواتر