صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 78696.10
تغییر شاخص: 0.0552
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
زمان سرجمع معاملات: 11:35
تعداد معاملات: 21766
ارزش معاملات: 556,316,391,282
حجم معاملات: 235,327,004
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,193,627,619,156,240