صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 79425.90
تغییر شاخص: 0.0445
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
زمان سرجمع معاملات: 12:36
تعداد معاملات: 82154
ارزش معاملات: 2,392,545,262,914
حجم معاملات: 1,049,020,773
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,316,739,763,441,580