صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 77548.50
تغییر شاخص: 0.0325
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
زمان سرجمع معاملات: 12:42
تعداد معاملات: 54906
ارزش معاملات: 980,099,805,078
حجم معاملات: 548,480,814
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,237,295,720,705,190