صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 77590.50
تغییر شاخص: 0.0204
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
زمان سرجمع معاملات: 12:49
تعداد معاملات: 54177
ارزش معاملات: 1,348,199,657,736
حجم معاملات: 550,206,246
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,253,731,134,894,700