صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 86043.10
تغییر شاخص: 0.3207
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
زمان سرجمع معاملات: 10:12
تعداد معاملات: 17306
ارزش معاملات: 442,773,533,463
حجم معاملات: 162,151,432
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,446,962,496,047,580