صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
نمای بازار
آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 81146.20
تغییر شاخص: 0.0269
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
زمان سرجمع معاملات: 12:36
تعداد معاملات: 49726
ارزش معاملات: 5,602,158,224,202
حجم معاملات: 669,511,935
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,310,158,261,901,600