صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
هلدينگ دريايي وحمل و نقل
چشم انداز
 • برترين شرکت خدمات و حمل و نقل دريايي در کشور (از لحاظ ارزش مالي فعاليتها) و جزء دو شرکت برتر حمل و نقل ريلي بار در منطقه (از لحاظ ارزش مالي فعاليتها) در افق سند چشم انداز 1404
اهم راهبردها
 • توسعه فعاليتها در زمينه خدمات ساحلي و فراساحلي .
 • حضور فعال و سرمايه گذاري در زنجيره تجارت سوخت و مواد نفتي
 • توسعه سرمايه گذاري درحمل و نقل ريلي با تأکيد بر ميعانات نفتي و پتروشيمي
 • جذب منابع مالي سرمايه گذاري و شراکتهاي مؤثر
اهم برنامه هاي آتي
 • ساخت مخازن در بندر امام خميني (ره)
 • فعاليت در عرصه تجارت فرآورده هاي نفتي
 • توسعه ناوگان کشتيراني
 • ورود به عرصه بازار تجهيزات دريايي
 • فعاليت در عرصه خدمات دريايي به سکوهاي نفتي و کشتي هاي لوله گذار
 • ورود به خدمات کانتينري و خريد تانک کانتينر

 • شرکت هاي زيرمجموعه :
 • كشتيراني ايران مارين سرويسز
 • شرکت دريابان جنوب ايران کيش
 • شركت سپهر ترابر غدير