صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
هلدينگ مالي و تجاري
اهم راهبردها
 • تخصيص حداکثر 25 درصد دارايي ها به سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي
 • رشد سالانه حداکثري سود عملياتي
 • مشارکت در طرح هاي نوين مالي کشور نظير بانکهاي سرمايه گذاري
 • مشارکت و پايش خصوصي سازي براي شکار فرصتها
 • مشارکت در بخش تجاري با بهره گيري از قابليت هاي بخش خصوصي
جدول درصد سهم غدير
شرکت های زیرمجموعه درصد
شرکت پيمان تجارت پايدار 100%
آهن و فولاد غدير ايرانيان 53.36%
شرکت واسپاري سپهر پارس 80%
سرمايه گذاري اعتضاد غدير 100%
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان 100%
مديريت كارآمد 60%
سرمايه گذاري زرين پرشيا 100%
شركت مصادر جبل علي 40%
كارگزاري بانك صادرا ت 33%
خدمات انفورماتيك راهبر 70%
صورت های مالی

 • شرکت هاي زيرمجموعه :
 • شرکت کاسپين فولاد غدير
 • خدمات مديريت و بازرگاني غدير
 • شرکت پيمان تجارت پايدار
 • شرکت واسپاري سپهر پارس
 • سرمايه گذاري اعتضاد غدير
 • خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان
 • مديريت تجهيز و تأمين منابع آرمان
 • شركت مديريت كارآمد
 • سرمايه گذاري زرين پرشيا
 • شركت مصادر جبل علي
 • كارگزاري بانك صادرا ت
 • خدمات انفورماتيك راهبر