صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
هلدینگ برق و انرژی
سهامداران
  • شركت سرمايه گذاري غدير مالك 100 درصد سهام اين شركت مي باشد.
شركتهاي زير مجموعه
شرکت توسعه مسير برق گيلان
شرکت مديريت توليد برق گيلان
شرکت توليد برق خوزستان مپنا
شرکت غدير انرژي هامون ابوموسي
شرکت توليد انرژي گستر قشم
شرکت غدير انرژي لامرد
شرکت توسعه برق غدير اوکسين
شرکت غدير انرژي کاسپين گيلان
شرکت برق و انرژي خورشيد غدير

  • شرکت هاي زيرمجموعه :
  • شرکت توسعه مسير برق گيلان
  • شرکت مديريت توليد برق گيلان
  • شرکت توسعه برق غدير اکسين
  • توليد برق خوزستان مپنا
  • غدير انرژي هامون ابوموسي
  • توليد نيروي برق لامرد