صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
شرکت بين المللي توسعه ساختمان
شركتهاي زير مجموعه
شرکت شهر سازي و خانه سازي باغميشه، شرکت آ.س.پ، شرکت پيمان غدير، شرکت مهندسي و ساخت پارس سازه، شرکت سرپناه فارس، شرکت کيش روياي زندگي، شرکت گسترش تجهيزات ساختمان بهسان پارس، شرکت توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان، شرکت ساختماني آذربايجان، شرکت توسعه هتل و ساختمان
نارنجستان گستر، شرکت تيسا کيش، شرکت افق سازه پايا.
پرديس اطلس پارس، آرتا لطيف سبلان، توسعه آريا عمران پارس، پديدآورندگان اطلس، ديويتال آفتواينوست (بلاروس).
صورت های مالی

 • شرکت هاي زيرمجموعه :
 • شرکت آ.اس.پ
 • شركت خانه سازي باغميشه
 • شرکت کيش روياي زندگي
 • مهندسين مشاور پيمان غدير
 • مهندسي و ساخت پارس سازه
 • شرکت تيسا کيش
 • شرکت سرپناه فارس
 • ساختمان غدير خوزستان
 • شرکت ساختماني آذربايجان
 • شرکت افق سازه پايا
 • شركت نارنجستان گستر
 • شركت بهسان پارس