صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
هلدینگ برق و انرژی
معرفی
 • صنعت برق و آب به عنوان صنعت زير بنايي و مادر، نقش مهمي در توسعه اقتصادي و رفاه جوامع داشته و در اين راستا شرکت سرمايهگذاري غدير بعنوان شرکت مادر در راستاي استراتژي شرکت جهت پيشبرد اهداف کشور عزيزمان ايران ، رشد نماد بورسي و حمايت از سهامدارن عمده و جزء با ورود به صنعت برق و آب و نيز بررسي و مطالعه در سرمايهگذاري در خريد و احداث نيروگاههاي سيکل ترکيبي و نيروگاههاي مقياس کوچک برق و اجراي پروژههاي آبشيرين کن و انتقال آب، اقدام به تاسيس شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير در تاريخ 05/07/1390 تحت شماره 414830 در اداره ثبت اسناد و مالکيتهاي صنعتي تهران با سرمايه اوليه 100 ميليارد ريال نمود و در حال حاضر سرمايه شرکت به  2.750 ميليارد ريال افزايش يافته است . 
اهداف و فعاليت ها 
 • شرکت با توجه به سياستهاي کلي کشور در بخش آب و برق مطالعات جامعي در زمينه سرمايه گذاري بهينه در توليد برق و آب و توليد همزمان آب و برق همچنين سرمايه گذاري در حوزه انرژي با رويکرد زيست محيطي اقدامات گسترده اي را به شرح زير انجام داده است:

  سرمايه گذاري در صنايع برق، آب و انرژي؛
  سرمايه گذاري در تأسيسات توليد و توزيع برق و انرژي؛
  سرمايه گذاري در زمينه انرژيهاي نو ( از قبيل برق آبي، بادي، خورشيدي، زبالهسوز و ...)
  سرمايه گذاري در ايجاد کارخانجات توليد تجهيزات انتقال و توزيع برق، آب وانرژي؛
  سرمايه گذاري در تأسيسات آب و پساب و صنايع مرتبط، از جمله آب شيرين کن؛
  صادرات و واردات تجهيزات مرتبط با توليد و توزيع برق، آب وانرژي؛
  مشارکت در اجراي پروژه‌هاي مرتبط با صنعت برق و انرژي نظير کاهش تلفات انرژي، توسعه فناوري، انتقال دانش فني، توسعه نيروگاههاي مقياس کوچک، استقرار زنجيره توليد خودروهاي الکتريکي و هيبريدي و ...
  سرمايه گذاري در پروژه‌هاي مرتبط با انتقال دادهها، اندازهگيري و اتوماسيون در شبکه‌هاي توزيع برق و يا با استفاده از امکانات اين شبکه ها
  سرمايه گذاري و مشارکت در توليد، خريد و فروش انرژي برق، راه اندازي و مديريت و خريد نيروگاههاي توليد برق و نيروگاههاي مقياس کوچک؛
  مشارکت در پروژههاي بهينه سازي نيروگاهها، يوتيليتيها و تأسيسات مرتبط؛
  سرمايه گذاري در امور مرتبط با بازرگاني برق؛
  خريد و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور و سوآپ سوخت و برق، راساً و يا از طريق شرکتهاي زيرمجموعه؛
  اخذ هرگونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي و مشارکت داخلي و پيش فروش انشعاب و انرژي برق و ساير روشهاي تامين مالي با اخذ مجوز از مراجع ذيربط؛
  مديريت توسعه و تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در صنعت برق و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيلات و گردش منابع مالي فيمابين شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه؛
  مشارکت در پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي در راستاي اهداف شرکت؛
  سرمايه گذاري و مشارکت در ساير شرکتها، موسسات و بنگاهها و ايجاد و تاسيس شرکتهاي جديد به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهايي و يا با مشارکت با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي؛
   اخذ و اعطاي هرگونه نمايندگي و ايجاد شعب در داخل و خارج از کشور و نيز اخذ مجوزهاي لازم به منظور اجراي طرحهاي توليدي، صنعتي و خدماتي؛
  شرکت در مناقصات و مزايدات اعم از دولتي و خصوصي در داخل و خارج از کشور در حوزه فعاليت شرکت؛
   انجام هرگونه معاملات مجاز، تشکيل شرکت، مشارکت در موسسات و شرکتهاي ديگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد؛

 • شرکت هاي زيرمجموعه :
 • شرکت توسعه مسير برق گيلان
 • شرکت مديريت توليد برق گيلان
 • شرکت توسعه برق غدير اکسين
 • توليد برق خوزستان مپنا
 • غدير انرژي هامون ابوموسي
 • توليد نيروي برق لامرد