صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
مدیران ارشد
  • دکتر منصور کنعاني
  • معاونت سرمايه گذاري و توسعه کسب و کار
  • دکتر اميرحسين ارضاء
  • معاونت برنامه ريزي و مطالعات راهبردي

  • حسن پورعبداللهيان
  • معاونت مالي، اداري و پشتيباني

  • دکتر سعید خدامرادی
  • معاونت امور شرکت ها