صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
هلدينگ مالي و تجاري
معرفی
اين شرکت در تاريخ 1371/5/24 به نام شرکت آورد ماشين (سهامي خاص) تحت شماره 92104 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيد و در تاريخ 1379/8/24 نام شرکت به سرمايه گذاري گسترش بازرگاني اعتماد (سهامي خاص) تغيير يافت. پس از تصويب اساسنامه شرکت در سال 1381 ، نام شرکت به شرکت صنعتي و بازرگاني غدير (سهامي خاص) تغيير پيدا کرد. سهامدار عمده اين هلدينگ، شرکت سرمايه گذاري غدير (با 99/99 درصد سهام) مي باشد
موضوع فعاليت
 • ارائه خدمات مديريتي و کارشناسي به شرکتهاي توليدي و غيرتوليدي
 • اعمال مديريت و نظارت بر سهام و سرمايه شرکتها و موسسات توليدي و غيرتوليدي
 • تصميم گيري در خصوص اصلاح ، ادغام ، توسعه يا فروش سهام موسسات و شرکتهاي سرمايه پذير
 • خريد و فروش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکتهاي غيربورسي
 • فعاليت و مشارکت در عمليات مجاز بازرگاني، خدماتي، توليدي و ساختماني و همچنين عمليات مربوط به اجراي پروژه ها و اخذ نمايندگي از شرکتهاي خارجي، حق العمل کاري و انعقاد قراردادهاي داخلي يا بين المللي
 • بهره گيري از ابزارها و روشهاي بين المللي به منظور جذب سرمايه هاي خارجي در چارچوب قوانين و مقررات کشور
مأموريت
 • ا رتقاء ارزش سرمايه سهامداران شرکت
چشم انداز
 • کسب بالاترين بازده در شرکتهاي سرمايه گذاري ملي و منطقه اي با برخورداري از بالاترين سطح توانمندي هاي مديريتي، فناوري و سرمايه انساني
اهم برنامه هاي آتي
 • افزايش 50 درصدي سود نسبت به سال مالي 92-91
 • توسعه فعاليت شرکت هاي تابعه جهت واردات کالاها از محل اعتبارات ارزي حاصل از صادرات و افزايش سود دهي شرکت
 • توسعه فعاليت شرکتهاي ليزينگ واسپاري سپهر پارس 

 • شرکت هاي زيرمجموعه :
 • شرکت کاسپين فولاد غدير
 • خدمات مديريت و بازرگاني غدير
 • شرکت پيمان تجارت پايدار
 • شرکت واسپاري سپهر پارس
 • سرمايه گذاري اعتضاد غدير
 • خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان
 • مديريت تجهيز و تأمين منابع آرمان
 • شركت مديريت كارآمد
 • سرمايه گذاري زرين پرشيا
 • شركت مصادر جبل علي
 • كارگزاري بانك صادرا ت
 • خدمات انفورماتيك راهبر