صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
هلدينگ دريايي وحمل و نقل
جدول درصد سهم غدير
شرکت های زیرمجموعه درصد
كشتيراني ايران مارين سرويسز 100%
شرکت دريابان جنوب ايران کيش 100%
شركت سپهر ترابر غدير 100%
صورت های مالی

  • شرکت هاي زيرمجموعه :
  • كشتيراني ايران مارين سرويسز
  • شرکت دريابان جنوب ايران کيش
  • شركت سپهر ترابر غدير