صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
هلدينگ سيمان
جدول درصد سهم غدير
شرکت های زیرمجموعه درصد
شركت سيمان شرق 48.61%
شركت سيمان سپاهان 50.84%
شركت سيمان كردستان 52.88%
شركت سيمان دشتستان 48.5%
شرکت سرمايه گذاري دي 100%
شركت سرمايه گذاري آذر 100%
شركت سيمان ساروج بوشهر 30%
شركت مهندسي تحقيقات غدير مهر ايرانيان 100%
صورت های مالی

  • شرکت هاي زيرمجموعه :
  • شركت سيمان شرق
  • شركت سيمان سپاهان
  • شركت سيمان كردستان
  • شركت سيمان دشتستان
  • شرکت سرمايه گذاري دي
  • شركت سرمايه گذاري آذر
  • شركت سيمان ساروج بوشهر
  • مهندسي تحقيقات غدير مهر ايرانيان