آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 159489.48
تغییر شاخص: 1.3356
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
زمان سرجمع معاملات: 15:27
تعداد معاملات: 153458
ارزش معاملات: 5,386,456,840,592
حجم معاملات: 1,518,726,413
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,106,124,615,233,710