آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 98628.43
تغییر شاخص: 0.4148
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
زمان سرجمع معاملات: 63:03
تعداد معاملات: 0
ارزش معاملات:
حجم معاملات:
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 576,631,750,883,347,000