صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
هلدينگ سيمان
شركتهاي زير مجموعه 
 • شرکت سيمان سپاهان با سه کوره و ظرفيت توليد سيمان سالانه 3.6 ميليون تن
       شرکت حمل و نقل و نقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان
       شرکت فراورده هاي بتوني سيمان سپاهان
       شرکت پاکت سازي شفق سيمان سپاهان
       شرکت سرمايه گذاري سيمان سپاهان

 • شرکت سيمان شرق با دوکوره و ظرفيت توليد سيمان سالانه 2 ميليون تن
      شرکت حمل و نقل سپهر شرق
      شرکت فراورده هاي سيمان شرق
      شرکت معادن ذغال سنگ شرق
      شرکت آهک صنعتي سيمان شرق

 • شرکت سيمان سفيد شرق با ظرفيت توليد سيمان سالانه 300 هزار تن

 • شرکت سيمان کردستان با يک کوره و ظرفيت توليد سيمان سالانه 1.5ميليون تن
     شرکت حمل و نقل ترابر گروس

 • شرکت سيمان دشتستان با يک کوره و ظرفيت توليد سيمان سالانه 1.4 ميليون تن
   شرکت سيمان حمل و نقل مهاجر دشتستان
   شرکت سيمان منددشتي (پروژه در حال احداث)
   شرکت بازرگاني توسعه دامون

 • شرکت سرمايه گذاري آذر

 • شرکت سرمايه گذاري دي

 • شرکت تحقيقات و خدمات مهندسي غدير ايرانيان 

 • شرکت هاي زيرمجموعه :
 • شركت سيمان شرق
 • شركت سيمان سپاهان
 • شركت سيمان كردستان
 • شركت سيمان دشتستان
 • شرکت سرمايه گذاري دي
 • شركت سرمايه گذاري آذر
 • شركت سيمان ساروج بوشهر
 • مهندسي تحقيقات غدير مهر ايرانيان