آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 98628.43
تغییر شاخص: 0.4148
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
زمان سرجمع معاملات: 14:43
تعداد معاملات: 64983
ارزش معاملات: 2,286,438,113,598
حجم معاملات: 1,103,169,135
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,930,455,367,017,520