آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 98221.09
تغییر شاخص: -0.6032
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
زمان سرجمع معاملات: 12:34
تعداد معاملات: 67235
ارزش معاملات: 10,286,097,383,194
حجم معاملات: 2,779,603,109
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,915,067,913,818,950