آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 94299.53
تغییر شاخص: -0.2061
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
زمان سرجمع معاملات: 14:17
تعداد معاملات: 36956
ارزش معاملات: 1,449,409,195,313
حجم معاملات: 486,362,834
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,748,269,679,098,530