آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 99146.56
تغییر شاخص: 0.5254
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
زمان سرجمع معاملات: 11:34
تعداد معاملات: 44245
ارزش معاملات: 1,654,495,484,812
حجم معاملات: 737,523,202
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,952,618,645,826,350