آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 162405.04
تغییر شاخص: -1.2651
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
زمان سرجمع معاملات: 11:27
تعداد معاملات: 84790
ارزش معاملات: 2,770,581,570,916
حجم معاملات: 1,102,158,405
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,162,644,260,332,280