رییس هیات مدیره
 • ابراهیم محمود زاده
 • سوابق تحصیلی:
  - لیسانس الکترونیک از دانشگاه ایالتی آگدن
  - فوق لیسانس MBA از دانشگاه مدیریت صنعتی تهران
  - دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی
 • سوابق شغلی:
  - رئیس و عضو اصلی شورای عالی صا ایران
  - معاون طرح و برنامه و بودجه وزارت دفاع جمهوری اسلامی از سال 1395-1392
  - مدیرعامل شرکت صا ایران از سال 1391-1383
  - رئیس هیأت مدیره ایرانسل از سال 1394-1383
  - مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از سال 1396 تا کنون
عضو هيات مديره و مدیر عامل
 • مهدی بازارگان
 • دکتری مهندسی مکانیک
 • سوابق:
  معاونت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری٬ صنعتی و ویژه اقتصادی ، عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ، مدیریت استراتژیک وزارت نفت ، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت
عضو هيات مديره
 • عیسی رضایی
 • دکتری حسابداری
 • سوابق:
  • مدير عامل و نایب رئيس هيات مديره موسسه اعتباری کوثر، عضو هیأت مدیره سازمان اتکا ، مدیرعامل شرکت سرمایه‌ گذاری مهر ایرانیان(موسسه مهر) ، عضو هيات مديره شرکت تراکتور سازی ایران ، عضو هيات مديره شرکت توسعه معادن روی ایران  ، عضو هيات مديره شرکت خدمات دریایی تایدواتر
عضو هيات مديره
 • محمد رضا ساروخانی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی استراتژیک
 • سوابق:
  • معاون برنامه ریزی ، سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا - مدیر عامل یانک ملت - عضو و رئیس هیات مدیره بانک ملت - مدیر امور اعتباری بانک ملت