آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 99153.47
تغییر شاخص: 0.5324
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
زمان سرجمع معاملات: 11:36
تعداد معاملات: 44612
ارزش معاملات: 1,665,398,763,479
حجم معاملات: 741,586,201
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,952,868,095,793,030