آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 261405.84
تغییر شاخص: 0.0055
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
زمان سرجمع معاملات: 15:24
تعداد معاملات: 353851
ارزش معاملات: 12,705,828,765,571
حجم معاملات: 3,883,211,277
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 9,596,982,834,336,630