اخبار

احتراماً ، سود مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1399/09/30 ، 800 ریال معادل 80 تومان به ازای هر سهم می باشد. سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند در تاریخ 1400/01/17 از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد. سهامداران حقیقی که نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام ننموده اند می توانند از تاریخ 1400/02/01 با مراجعه به کلیه شعب بانک تجارت در سراسر ایران با ارائه کد بورسی و کارت ملی نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند