هلدینگ سیمان

شرکت توسعه صنعت سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) شرکت توسعه صنعت سرمایه و صنعت غدیر به عنوان یک شرکت مادرتخصصی در صنعت سیمان با هدف ایجاد، توسعه، راه اندازی و اداره انواع پروژه¬ها و واحدهای تولیدی در این صنعت و صنایع وابسته از سال 1382 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است. شرکت سرمایه¬گذاری غدیر مالک 100 درصد سهام این شرکت با سرمایه 3.350 میلیارد ریال می باشد. شرکت سرمایه و صنعت غدیر با مدیریت 4 شرکت بزرگ تولید کننده: سیمان سپاهان، سیمان شرق، سیمان کردستان و سیمان دشستان، 10 درصد از سهم بازار سیمان کشور را در اختیار داشته و از این حیث در جایگاه سوم صنعت در بین هلدینگ¬های سیمانی کشور قرار دارد. این شرکت با نماد سغدیر در بازار دوم فرابورس درج شده و فرآینده پذیرش و عرضه سهام آن در فرابورس در حال پیگیری می¬باشد. سیمان سپاهان: این شرکت با در اختیار داشتن سه کوره هر یک به ظرفیت 3.300 تن تولید روزانه کلینکر دارای ظرفیت تولید سیمان مجموعاً به میزان 3.7 میلیون تن بوده و سهام آن در بازار اول بورس با نماد سپاها در حال معامله می¬باشد. این شرکت 50% بازار مصرف شهر اصفهان را در اختیار دارد. 56% از سهام این شرکت در اختیار شرکت توسعه سرمایه و صنعت سیمان غدیر می باشد. سیمان شرق: ظرفیت تولید سالانه سیمان در این شرکت 2 میلیون تن بوده و مالک بزرگترین خط تولید سیمان سفید کشور به ظرفیت روزانه 1.000 تن در شرکت سیمان سفید شرق می باشد. این شرکت بزرگترین کارخانه تولید سیمان در خراسان بزرگ بوده و 85 درصد مصرف سیمان در شهر مشهد را تامین می نماید. بازارهای صادراتی این شرکت کشورهای افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و روسیه می¬باشد. 46% از سهام این شرکت در اختیار شرکت توسعه سرمایه و صنعت سیمان غدیر می باشد. سیمان کردستان: این شرکت با ظرفیت تولید سالانه بیش از یک میلیون تن سیمان در نزدیکی شهرستان بیجار واقع شده است. 54% از سهام این شرکت در اختیار شرکت توسعه و صنعت سیمان غدیر می باشد. سیمان دشستان: 48% از سهام این شرکت در اختیار شرکت توسعه صنعت و سیمان غدیر بوده و با ظرفیت تولید سالانه بیش از یک میلیون تن سیمان، مالک سیمان منددشتی نیز می¬باشد.

اطلاعات تماس